“UNITED RUSSIA” parliamentary group

Andenko Sergey Anatolyevich

Chernykh Andrey Nikolaevich

Drozdov Anatoly Vladimirovich

Zakharenkova Tatyana Yakovlevna

Egorova Lubov Ivanovna

Kiseleva Elena Yuryevna

Kushchak Alexandr Ivanovich

Makarov Alexey Alexeyevich

Makarov Vyacheslav Serafimovich

Martynenko Vitaly Evgenyevich

Marchenko Evgeny Evgenyevich

Melnikova Anastasia Ryurikovna

Milonov Vitaly Valentynovich

Nesterova Svetlana Nikolaevna

Nikeshin Sergey Nikolaevich

Rakhova Elena Alekseevna

Soloviev Sergey Anatolyevich

Chernykh Andrey Nikolaevich

Shatunovsky Sergey Vladimirovich

Vasilyev Andrey Valentinovich

Vysotsky Igor Vladimirovich