“A Just Russia” parliamentary group

Anokhin Andrey Yuryevich

Bakulin Vladislav Yuryevich

Gorshechnikov Andrey Alekseevich

Kovalev Alexey Anatolyevich

Krivenchenko Anatoly Nikolaevich

Larionov Vadim Borisovich

Lozhechko Viktor Petrovich

Palin Alexey Yuryevich

Sedeykiene Lyubov Fedorovna

Soltan Pavel Mikhailovich

Trokhmanenko Sergey Vladimirovich

Shishkina Marina Anatolyevna