“Yabloko (Apple)” parliamentary group

Vishnevsky Boris Lazarevich

Galkina Olga Vladimirovna

Kobrinsky Alexandr Arkadyevich

Notyag Vyacheslav Onufriyevich

Reznik Maksim Lvovich

Yavlinsky Grigory Alekseevich