“Liberal Democratic Party of Russia” parliamentary group

Antipov Sergey Nikolaevich

Volchek Gennady Borisovich

Evstigneyeva Anna Olegovna

Medvedev Evgeny Konstantinovich

Yakovlev Maksim Eduardovich